Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa mebli - wyposażenie paw. nr 4 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/25/07.

Nazwa zadania: dostawa mebli – wyposażenie paw. nr 4

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Sklep Meblowy „EDIT”
05-530 Góra Kalwaria
ul. Wyszyńskiego 13

cena oferty brutto – 129 460,30 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca korzystną cenę.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-11-30 15:21:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-11-30 15:23:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki