Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Nr sprawy: AG.3400/04/08.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Dom Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Hurtownia BB Bożena Bąk, ul. Grójecka 1, 05-530 Góra Kalwaria

na kwotę 42.956,77 zł brutto,
Uzasadnienie wyboru: oferta  przedstawiająca najkorzystniejszą cenę.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks cywilny

Ponadto złożono oferty:

- Midas Sp. z o.o., ul. Gierymskiego 12/39 na kwotę 53.654,71 zł brutto,

- Starles Sp. z o.o., ul. Europejska 125, 02-964 Warszawa na kwotę 44.493,33 zł brutto.

2. Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 2 i 3 pzp Dom Pomocy Społecznej informuje, że nie zostały odrzucone żadne oferty oraz wykluczeni żadni wykonawcy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-12-10 13:21:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-12-10 13:22:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki