☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa samochodu ciężarowego o ładowności 21 ton dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

 Dostawa samochodu ciężarowego o ładowności 21 ton
Numer ogłoszenia: 246223 - 2007; data zamieszczenia: 11.12.2007

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 191839 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu ciężarowego o ładowności 21 ton.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego (wywrotki) do przewozu masy bitumicznej oraz innych materiałów sypkich, z wydłużonym zsypem, wyprodukowanego nie później niż w 1998 roku, o przebiegu nie większym niż 400 tyś km.

2.Samochód czteroosiowy samowyładowczy o ładowności minimum 21 ton, z zaczepem holowniczym, zarejestrowany w Polsce.

3.Kabina kierowcy dzienna.

4.Silnik wysokoprężny, ekonomiczny o mocy minimum 360 KM.

5.Skrzynia biegów manualna

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.60.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 221000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Truckbusters Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 26-900 Kozienice, woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 221.000,00

· Oferta z najniższą ceną: 221.000,00 / oferta z najwyższą ceną: 221.000,00

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-12-11 09:55:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-12-11 10:05:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959479