Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa mleka i jego przetworów dla DPS Góra Kalwaria

Nr sprawy DPS/ZP/G-3421/22/07

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę mleka i jego przetworów dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

Dom Pomocy Społecznej
05-530 Góra Kalwaria
ul. Szpitalna 1

informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę mleka i jego przetworów zamówienia udzielono Wykonawcy:

Firma Handlowa DAGR-BIS
ul. Szkolna 13
05-500 Piaseczno
Uzasadnienie wyboru:

oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca najkorzystniejszą cenę.

Cena oferty - 418 801.00 zł brutto
 
W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-12-17 16:17:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-12-17 16:17:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki