Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dn.08.02.2008r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU, ODRZUCENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/2/08

Nazwa zadania: dostawa warzyw

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców:

 
Lp.
Nazwa Wykonawcy, adres
Nr zadania
Cena brutto
 
 
 
1.
 

Gospodarstwo Rolne

Mroków 32

08-455 Trojanów

 
 
 
1
 
 
 
33 000 zł
 
 
2.
 

CYTRUS Gospodarstwo

Ogrodniczo-Sadownicze

Ul. Millenium 90

05-503 Głosków

 
 
 
 3
12
13
 
 
                8 343 zł
         13 963,50 zł
           7 752,15 zł
 
 
 
3.
 
 

Iwona i Andrzej Odolińscy

Ciszyca 14A

05-520 Konstancin Jeziorna

 
 2
                 4
                 5
                 6
                 7
                 8
                 9
                10
 3 900 zł
 3 564 zł
 3 120 zł
 3 485 zł
 1 734 zł
 1 921 zł
    583 zł
   138 zł
 
 
4.
 

Rosłon Cezary

Grobice 33

05-650 Chynów

 
 
11
 
14 559 zł
 

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiające najkorzystniejsze ceny.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony jeden wykonawca.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-02-08 15:25:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-02-08 15:28:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki