☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 26.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa ciągnika rolniczego średniego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4

05-500 Piaseczno

tel./fax. (022) 756-24-80

tel. (022) 756-24-82

 

                                                                                                /wszyscy oferenci/

dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę ciągnika rolniczego średniego.
 

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 7 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

 
L.p

Nazwa i adres oferenta

Oferowana cena brutto

Suma punktów
1.

Zakład Usługowo-Handlowy, Krzysztof Królik,   

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 47

107.909,00 zł
95
2.

Zakład Naprawy Ciągników i Maszyn Rolniczych, Waldemar Klepacz,

26-625 Wolanów, ul. Kolejowa 5

128.710,00 zł
 
-----------------
3.

P.H.U. Wid-Rol, 26-625 Wolanów,

ul. Kolejowa 5
127.500,00 zł
-----------------
4.

P.P.H.U. A.R. Chmielewski Sp. jawna

A. Chmielewski i R. Chmielewski

Mleczanów 155, 27-641 Obrazów

107.238,00 zł
96
5.

Przedsiębiorstwo Rolmech sp. z o.o.

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 41 B

103.000,00 zł
100
6.

F.H.U. Piomar Agro-tech, Piotr Morawski,

05-600 Grójec, ul. ks. Piotra Skargi

110.410,00 zł
93
7.

P.H. Agroskład, Wł. Jabłoński, J. Kaczuba

Sp. J., 97-225 Ujazd, Józefin 39

104.993,20 zł
------------------
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż następujące oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) Zakład Naprawy Ciągników i Maszyn Rolniczych, Waldemar Klepacz, 26-625 Wolanów, ul. Kolejowa 5,

2) P.H.U. Wid-Rol, 26-625 Wolanów, ul. Kolejowa 5

3) P.H. Agroskład, Wł. Jabłoński, J. Kaczuba, Sp. J., 97-225 Ujazd, Józefin 39.

Żadna z trzech wymienionych wyżej ofert nie spełniła wymagań Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych i eksploatacyjnych, określonych w załączniku nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 5, przedstawiona przez Przedsiębiorstwo Rolmech sp. z o.o., 09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 41 B, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-03-05 12:09:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-03-05 12:12:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959625