Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sukcesywne dostawy kruszyw wapiennych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno

tel./fax. (022) 756-24-80

tel. (022) 756-24-82

 

                 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania przetargowego na sukcesywne dostawy kruszyw wapiennych.

 

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 oferty, złożone przez następujących oferentów:

L.p

Nazwa i adres oferenta

Oferowana cena brutto
Suma punktów
1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe W-Z

Sp.z o.o., 25-312 Kielce, ul. Warszawska 34

533.689,00 zł
99
2.

Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S.A., 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 130/19

464.698,00 zł
-----------------
3.
SAS-BUD Kamil Sasin
Ul. Chopina 24, 05-822 Milanówek
519.110,00 zł
 -----------------
4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

Alfa-Norma Sp. z o.o.,

ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa

530.700,00 zł
100
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z brakiem wadium na koncie w dniu 10.03.2008 r. o godzinie 10:00, oferty przedstawione przez:

1) SAS-BUD Kamil Sasin, ul. Chopina 24, 05-822 Milanówek,

2) Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S.A., 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 130/19,

zostały odrzucone na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Wykonawcy wykluczeni zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy. W związku z powyższym, na podstawie art. 26 ust.3 uPzp, Zamawiający nie wzywa Wykonawców do uzupełnienia brakujących w ofertach dokumentów oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących braków w przedstawionych ofertach.

Oferta nr 4, przedstawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Alfa-Norma Sp. z o.o., ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-03-13 14:33:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-03-13 14:38:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki