☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 26.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sukcesywne dostawy paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania przetargowego na sukcesywne dostawy paliw płynnych.

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 oferty, złożone przez następujących oferentów:

L.p

Nazwa i adres oferenta

Oferowany upust dla oleju napędowego
Oferowany upust dla oleju opałowego
Suma punktów
1.

Konkret Sp. z o.o.

Ul. Mariańskiego 36

26-600 Radom

0,00
-20,00
23
2.
Pol-Oil-Corporation Sp. zo.o.
Pieńków, 05-152 Czosnów
- 30,00
- 52,00
85
3.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe

Z. Niziński

07-200 Wyszków, ul. Serocka 11 a

- 50,00
- 50,00
100
4.

Petrolis sp. z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 60

26-700 Zwoleń

- 41,00
- 64,00
------------------
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z brakiem wadium na koncie w dniu 05.03.2008 r. o godzinie 10:00, oferta przedstawiona przez:

1)  Petrolis sp. z o.o., Ul. Wojska Polskiego 60, 26-700 Zwoleń

została odrzucona na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy. W związku z powyższym, na podstawie art. 26 ust.3 uPzp, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia brakujących w ofertach dokumentów oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących braków w przedstawionych ofertach.

Oferta nr 3, przedstawiona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński, 07-200 Wyszków, ul. Serocka 11 a, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-03-20 15:15:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-03-20 15:20:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959625