Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa elektronicznej wagi samochodowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę elektronicznej
wagi samochodowej.
 

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 5 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

l.p.

Nazwa oferenta

Kwota oferty brutto

Suma punktów
1

Miary i Wagi Tomasz Kogut sp. j.

Ul. Brzeska 16

49-314 Pisarzowice

98.757,78 zł
88
2

Fabryka Wag Kalisto Hubert Grupa

88-100 Inowrocław, ul. Szymborska 144 A

106.004,19 zł
82
3

Progress – Wagi sp. z o.o.,

40-847 Katowice, ul. Pukowca 15 A

156.160,00 zł
55
4

Masa – Zenon Kolankowski

76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 35

120.145,60 zł
72
5

Spółdzielnia Pracy Specjalistyczna-Wagarska „Automat”, 76-200 Słupsk,

ul. Słowackiego 46
 87.230,00 zł
100
 

Oferta nr 5, przedstawiona przez Spółdzielnię Pracy Specjalistyczną - Wagarską „Automat”, 76-200 Słupsk, ul. Słowackiego 46, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-04-15 13:39:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-04-15 13:43:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki