Zapytanie - dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82
 

ZAPYTANIE DO SIWZ

 DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na dostawy wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych – mączki wapiennej.
 

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1

Czy w punkcie 4 Opisu przedmiotu zamówienia użyto właściwej normy?

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje zapis podany w punkcie 4 opisu przedmiotu zamówienia.

Wymagana norma PN-EN 13043:2004.

Pytanie 2

W pkt 5 opisu przedmiotu zamówienia – precyzyjny spis, jakie dokumenty są wymagane na potwierdzenie parametrów mączki wapiennej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga deklaracji zgodności, że wyrób (mączka wapienna) jest zgodny z normą PN-EN 13043:2004.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-04-10 14:25:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-04-15 13:53:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki