☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa ryb i przetworów rybnych dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

DPS/ZP/G-3421/6/08
Góra Kalwaria, 2008-04-29

 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/6/08. Nazwa zadania: dostawa ryb i przetworów rybnych

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Handlowa :"DAGR-BIS" Sp. Jawna

Grzegorz Hajczuk, Dariusz Nowacki

ul. Szkolna 13
05-500 Piaseczno

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca najniższą cenę

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-05-09.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 
Lp.: 1

Nazwa wykonawcy:              Hurtownia "BB" Bożena Bąk

Adres Wykonawcy:              05-530 Góra Kalwaria ul. Grójecka 1

Cena oferty brutto:           66820,57 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: -

 
Lp.: 2

Nazwa wykonawcy:              Firma Handlowa "DAGR-BIS" Sp.J.

Adres Wykonawcy:              05-500 Piaseczno ul. Szkolna 13
Cena oferty brutto:           57882,80 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 
Lp.: 3

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Handlowe "IMEX"

Adres Wykonawcy:              03-252 Warszawa ul. Suwalska 32/64

Cena oferty brutto:           59897,60

Liczba pkt. w kryterium cena: 96,64


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

 
Lp.: 1

Nazwa wykonawcy:              Hurtownia "BB" Bożena Bąk

Adres Wykonawcy:              05-530 Góra Kalwaria ul. Grójecka 1

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: wymagany dokument: decyzja zatwierdzająca do handlu lub decyzja zezwalająca na obrót mrożonych środków spożywczych w opakowaniach fabrycznych.

Przedstawiona decyzja przez Wykonawcę nie spełnia tych określonych warunków.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 89 ust. 1 pkt. 5


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców / wykonawcy:
 

W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców

 
Lp.: 1

Nazwa wykonawcy:              Hurtownia "BB" Bożena Bąk

Adres Wykonawcy:              05-530 Góra Kalwaria ul. Grójecka 1

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: Wymagana decyzja o zatwierdzeniu do handlu lub decyzja zezwalająca na obrót mrożonych środków spożywczych w opakowaniach fabrycznych przedstawiona przez Wykonawcę nie spełnia określonych wymagań.

Uzasadnienie prawne wykluczenia: Art. 24 ust. 1 pkt. 10

Art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3
 
Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-05-05 10:08:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-05-05 10:16:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3961287