☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 26.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Modyfikacja SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowo-budowlanych w pawilonie nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych na wykonanie robót remontowo-budowlanych w pawilonie nr 5

                                                                                      
Na podstawie Art.38 Pzp Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ dotyczącej robót remontowo-budowlanych w pawilonie nr 5.
 

Dodaje się pkt. C w części: X. Opis sposobu przygotowania oferty:

 
Pkt. C otrzymuje brzmienie:

Wykonawca składa ofertę w zapieczętowanej i zaadresowanej kopercie na adres Zamawiającego oznakowanej następująco:

„Oferta na wykonanie remontu pawilonu nr 5 zadanie nr...........”
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-05-07 14:02:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-05-07 14:04:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959625