Informacja o unieważnieniu postępowania - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi powiatowej nr 2815W Wilczynek -- Dobiesz

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82


 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi powiatowej nr 2815W Wilczynek - Dobiesz, postępowanie nr 18/KDM/2008

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta, złożona przez:

Nazwa oferenta

Kwota oferty brutto

Prebud Janusz Preiss, 02-793 Warszawa,

ul. Małej Łąki 23/24.
 
105.530,00 zł
 

Oferta przedstawiona przez Prebud Janusz Preiss, 02-793 Warszawa, ul. Małej Łąki 23/24, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena – 100%) i uzyskała 100 punktów, jednakże cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp, zamawiający unieważnia postępowanie.

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007, Nr 223, poz. 1655) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącegowykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi powiatowej nr 2815W Wilczynek – Dobiesz.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-05-09 12:22:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-05-20 09:09:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki