Modyfikacja SIWZ (przedmiar robót - zał. nr 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowo-budowlanych w pawilonie nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych na wykonanie robót remontowo-budowlanych w pawilonie nr 5

Na podstawie Art.38 Pzp Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ dotyczącej robót remontowo-budowlanych w pawilonie nr 5.

Dotyczy:
Przedmiar robót - załącznik nr 1

W załączniku nr 1 – przedmiar robót budowlanych Zamawiający wprowadza zmianę polegająca na rezygnacji z pozycji kosztorysu nakładczego:

Pozycja kosztorysowa 1.4 Dach.

Pozycja kosztorysowa 1.5 Poręcze i uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

Pozycja kosztorysowa 1.6 Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Pozycja kosztorysowa 1.7 Roboty zewnętrzne.
 

Kosztorys ofertowy Wykonawcy na roboty remontowo-budowlane w pawilonie nr 5 powinien być opracowany na podstawie załączonego przedmiaru robót – załącznik nr 1 z wyłączeniem w/w pozycji.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-05-09 12:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-05-09 12:54:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki