Unieważnienie postępowania - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2865W tj. ul. Marianki w Górze Kalwarii

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 

dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2865W tj. ul. Marianki w Górze Kalwarii.

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007, Nr 223, poz. 1655) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2865W tj. ul. Marianki w Górze Kalwarii.
Jednocześnie Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92 ust.1 uPzp, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 2 oferty, złożone przez następujących oferentów:

1) Prebud Janusz Preiss, 02-793 Warszawa, ul. Małej Łąki 23/24

-oferowana cena brutto: 154.330,00 zł; suma punktów: 100;

2) Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Marek Kowieszko, 37-700 Przemyśl, Ostrów 292

- wykonawca został wykluczony, a jego oferta odrzucona.

Oferta nr 2, złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Marek Kowieszko, 37-700 Przemyśl, Ostrów 292, zawierała błędy, w związku z czym wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Zamawiający nie przyjął przedstawionych wyjaśnień, tym samym wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 10 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007, Nr 223, poz. 1655), a jego oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 uPzp. Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu wykazując się brakiem niezbędnego doświadczenia koniecznego do wykonania zamówienia.

Cena oferty nr 1, zaproponowanej przez Prebud Janusz Preiss, 02-793 Warszawa, ul. Małej Łąki 23/24, przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z tym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie przetargowe zostaje unieważnione.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-05-14 11:40:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-05-14 11:43:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki