☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 26.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie - dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę chodnika przy ul. Przesmyckiego w Piasecznie, droga Nr 2866W gm. Piaseczno

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
Tel./fax. (022) 756-24-80

tel. (022) 756-24-82
 
Piaseczno, 2008-05-19
 

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na budowę chodnika przy ul. Przesmyckiego w Piasecznie, droga Nr 2866W Gm. Piaseczno, (postępowanie nr 15/KDM/2008 )

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1

Dotyczy projektu chodnika.

W jaki sposób oddzielona będzie część dla pieszych w ciągu pieszo-rowerowym chodnika? (linie malowane, oddzielenie pasem kostki innego koloru, wykonanie nawierzchni z dwóch kolorów kostki).

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wizualnego oddzielenia pasów dla pieszych i rowerów w projektowanym ciągu pieszo-rowerowym. O wspólnym korzystaniu z ciągu pieszo-rowerowego zarówno pieszych, jak i rowerzystów będą informowały znaki pionowe C 13/16 - „droga dla pieszych i rowerów”.

Pytanie 2

Dotyczy projektu chodnika.

Część opisowa Projektu w części 1.6.”Warunki gruntowe i nawierzchniowe” wymienia kostkę grubości 8 cm bezfazową typu Behaton jako użytą do konstrukcji chodników w części pieszo-rowerowej i kostkę grubości 8 cm typu Behaton, przedmiar robót i przekroje konstrukcyjne opisują kostkę na chodnikach jako kostkę o grubości 6 cm. Prosimy o sprecyzowanie grubości kostki użytej do wykonania chodników.

Odpowiedź:

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami konstrukcji do wykonania warstw ścieralnych nawierzchni należy przewidzieć:

Ciąg pieszo-rowerowy – strona wschodnia ulicy
- bezfazową betonową kostkę brukową szarą typu Behaton – gr. 8,0 cm
Chodnik – strona zachodnia ulicy
- bezfazową betonową kostkę brukową szarą typu Behaton – gr. 6,0 cm

Utwardzenie dojazdu do posesji (ciąg pieszo-jezdny); skrzyżowania z ulicami Okrzei i Radosną

- betonową kostkę brukową grafitową typu Behaton – gr. 8,0 cm  

Pytanie 3

Dotyczy projektu Organizacji Ruchu

Projekt Organizacji Ruchu zawiera wykaz oznakowania poziomego, a w przedmiarze robót brakuje takiej pozycji. Czy oznacza to, że oznakowanie poziome jest poza zakresem zamówienia?                                                                       

Odpowiedź:

Oznakowanie poziome liniami P-4, P-10 i P-17 stanowi integralną część zamówienia.

Pytanie 4

Dotyczy Projektu Organizacji Ruchu

Projekt Organizacji Ruchu zawiera opis oznakowania pionowego, który zaleca wykorzystanie znaków pionowych z licem z folii odblaskowej typu 2 generacji. Przedmiar robót zaleca wykorzystanie znaków z licem z folii nieodblaskowej (Dz.U. Nr 220 – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” – mówią wyraźnie, że znaki A-7, D-6 maja mieć lica z folii 2 generacji).

Prosimy o określenie jakiej folii należy użyć do wykonania lic znaków.

Odpowiedź:

Do wykonania lic znaków pionowych należy użyć folii odblaskowej 2 generacji.

W związku z modyfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz licznymi pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający, na podstawie art. 38   ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2007, Nr 223, poz. 1655) przedłuża termin składania ofert do dnia 27.05.2008 roku do godziny 10:00.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-05-19 14:43:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-05-19 14:48:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959625