Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont pawilonu nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

DPS/ZP/G-3421/4/08
Góra Kalwaria, 2008-05-26
  
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/4/08.

Nazwa zadania: Remont pawilonu nr 5
 

Dom Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 2008-05-14 o godzinie 12:30 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 
Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Nr zadania

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium

1

HYDRO-GAZ Mariusz Murawski

ul. Chłopickiego 2   05-091 Ząbki

2
357 475,08
-
2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INSTAL-BUD"

26-600 Radom ul. Mokra 2

2

367 428,38

99,63
3

Przedsiębiorstwo Budowlane "ASPO" Piotr Pomorski

27-200 Starachowice ul. Waryńskiego 1c/3

1

1 848 536,41

-
4

"RENOMIX" Piotr Świetlik

ul. Kalwaryjska 49 05-530 Góra Kalwaria

1

1 508 932,75

100
5

"HYDRO-MAX" Usługi Budowlane Jarosław Jasek

ul. Piłsudskiego 7A 05-530 Góra Kalwaria

2

366 057,60

100
6

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Kwiatkowski

05-530 Góra Kalwaria ul. Głowackiego 12

3
429 698,23
100
7

Z.I.S. "LUB-PION-BUD"

26-670 Pionki ul. Sienkiewicza 2B

1

1 558 864,06

-
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:
 
Lista wybranych wykonawców
 
Nr zadania: 1

Nazwa wykonawcy:  "RENOMIX" Piotr Świetlik

Adres Wykonawcy: ul. Kalwaryjska 49 05-530 Góra Kalwaria
Cena brutto: 1 508 932,75 zł
 
Nr zadania: 2

Nazwa wykonawcy: "HYDRO-MAX" Usługi Budowlane Jarosław Jasek

Adres Wykonawcy: ul. Piłsudskiego 7A 05-530 Góra Kalwaria

Cena brutto: 366 057,60 zł
 
Nr zadania: 3

Nazwa wykonawcy: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Kwiatkowski

Adres Wykonawcy: ul. Głowackiego 12 05-530 Góra Kalwaria
Cena brutto: 429 698,23 zł
 
Uzasadnienie wyboru:

Oferty spełniające wszystkie wymogi SIWZ i przedstawiające najkorzystniejsze ceny.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-05-27 09:59:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-05-27 10:03:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki