☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Unieważnienie postępowania - ścinanie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w 2008 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 

dotyczy: postępowania przetargowego na Ścinanie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w 2008 roku.

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007, Nr 223, poz. 1655) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego ścinania poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w 2008roku.

Jednocześnie Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92 ust.1 uPzp, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 oferty, złożone przez następujących oferentów:

l.p.
Nazwa oferenta
Oferowana cena brutto
1
Drog-Bud Józef Dymczyk,
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Białowieska 53
137.147,82 zł
2
Dromal A. Kulikowski, J. Szudra Spółka Jawna
19-203 Grajewo, ul. Fabryczna 2
258.508,85 zł
3
Atman S.A. 05-555 Tarczyn, Kotorydz,
ul. Piaseczyńska 16
197.335,00 zł
4
Budownictwo Drogowe, Budar Sp. z o.o.
26-212 Smyków, Królewiec Poprzeczny 15
389.736,62 zł
 

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 10 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007, Nr 223, poz. 1655) następujący oferenci zostali wykluczeni z postępowania:

1) Drog-Bud Józef Dymczyk, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Białowieska 53 - oferta nr 1

2) Atman S.A. 05-555 Tarczyn, Kotorydz, ul. Piaseczyńska 16 – oferta nr 3,

- a ich oferty odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 uPzp.

Wykonawcy nie spełnili warunków udziału w postępowaniu wykazując się brakiem niezbędnego doświadczenia koniecznego do wykonania zamówienia.

Oferta nr 2, złożona przez Dromal A. Kulikowski, J. Szudra Spółka Jawna, 19-203 Grajewo, ul. Fabryczna 2, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.                                             

Oferta nr 4, zaproponowana przez Budownictwo Drogowe, Budar Sp. z o.o., 26-212 Smyków, Królewiec Poprzeczny 15, uzyskała 66 punktów.

Cena oferty nr 2 i nr 4 przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z tym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie przetargowe zostaje unieważnione.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-05-28 09:58:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-05-28 10:01:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3961287