Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa naczepy wywrotki do przewozu masy bitumicznej i kruszyw dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

 
Piaseczno, 2008-06-04

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę naczepy wywrotkido przewozu masy bitumicznej i kruszyw.

 

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 2 oferty, złożone przez następujących oferentów:

 
L.p

Nazwa i adres oferenta

Oferowana cena brutto

Suma punktów
1.

P.H.U. Jan Węgrzyn, 59-225 Chojnów

Jaroszówka 58
115.900,00 zł
------------------
2.

Savaauto Adam Latośkiewicz

Skup – Sprzedaż Pojazdów Ciężarowych

44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 117

 
106.750,00 zł
 
100
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oferta złożona przez P.H.U. Jan Węgrzyn, 59-225 Chojnów, Jaroszówka 58, została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta nie spełniła wymagań Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych i eksploatacyjnych, określonych w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 2, przedstawiona przez Savaauto Adam Latośkiewicz, Skup – Sprzedaż Pojazdów Ciężarowych, 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 117 oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-06-04 08:57:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-06-04 09:00:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki