Ogłoszenie o wyniku postępowania - remont ogrodzenia i malowanie klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Potulickich 1, zawiadamia o wyniku postępowania o zamówienia publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

zadanie nr 1 – remont ogrodzenia

W postępowaniu tym złożono jedną ofertę:

Wioletta Pagórek Pag-Bud Plus, ul. Okrzei 12 A, 05-500 Piaseczno, cena oferty brutto 56.364,00 zł.

Oferta spełnia wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako korzystna została wybrana do realizacji.

zadanie nr 2 – malowanie klatki schodowej:

w postępowaniu złożono jedną ofertę:

Wioletta Pagórek Pag-Bud Plus, ul. Okrzei 12 A, 05-500 Piaseczno, cena oferty brutto 5.612,00 zł.

Oferta spełnia wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako korzystna została wybrana do realizacji.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-06-23 15:05:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-06-23 15:19:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki