☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie - dotyczy budowy chodnika we wsi Orzeszyn, gm. Piaseczno

Zarząd Dróg Powiatowychw Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82
 

DOTYCZY: budowy chodnika we wsi Orzeszyn, gm. Piaseczno.

 

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

 
Pytanie 1

W projekcie w dziale III ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE w punkcie 6 Roboty Przygotowawcze jest mowa o usunięciu 7 drzew o średnicy 0,6-0,8m, natomiast w przedmiarze robót w punkcie jest mowa o wycince i karczowaniu 4 drzew o średnicy 26-35 cm. Jaką ilość i średnicę należy przyjąć do wyceny??

Odpowiedź:

Należy przewidzieć usunięcie 5drzew o średnicy 26-35cm i 2 drzew o średnicy 70-80cm kolidujących z budową oraz 4 drzew o średnicy 70-80cm suchych.

Pytanie 2

W projekcie w dziale III ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE w punkcie 6 Roboty Przygotowawcze jest mowa o usunięciu kolizji ze słupami linii telefonicznej. Prosimy o przedstawienie przedmiaru na usunięcie kolizji lub wskazanie zakresu prac jaki należy wycenić przy usunięciu kolizji ze słupami linii telefonicznej.

Odpowiedź:

Należy przewidzieć przesunięcie o ok. 70cm 5 słupów telefonicznych i zamianę 1 słupa energetycznego rozkracznego na wirowany.

 
Pytanie 3

Jaki kolor i typ kostki należy wycenić na zjazdy, zatoki postojowe, wloty ulic gminnych i chodniki??

Odpowiedź:

Zjazdy i wloty – szary behaton, zatoki postojowe i chodniki – grafitowy holand (spoiny poprzeczne do kierunku ruchu – nie dopuszcza się długiej spoiny wzdłuż chodnika)

Pytanie 4

 W projekcie w dziale III ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE w punkcie 9 jest mowa o budowie przepustów. Prosimy o przedstawienie przedmiaru na budowę przepustu lub wskazanie zakresu prac jaki należy wycenić przy budowie przepustu??

Odpowiedź:

12 przepustów pod zjazdami – średnica 40cm, długość po 7,5m, ze ściankami czołowymi oraz 6 przepustów pod wlotami, średnica 40cm, długość po 10m, ze ściankami.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-06-27 15:22:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-06-27 15:24:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3961287