☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie - dotyczy remontu drogi powiatowej nr 2857W - ul. Błońska w Tarczynie, Gm. Tarczyn

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80

tel. (022) 756-24-82

KDM.343-ŁJ-104/ 2006 /2008
 

DOTYCZY: Remont drogi powiatowej nr 2857W- ul. Błońska w Tarczynie, Gm. Tarczyn

Sprawa numer:21/KDM/2008

 
 

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

 
 
Pytanie 1
Dotyczy: Przedmiaru robót

Czy pozycja 12 przedmiaru robót dotyczy frezowania nawierzchni bitumicznej na grubość 3 cm? Jeśli tak to prosimy o zmianę opisu pozycji 12.

 
Odpowiedź:
Grubość frezowania 3 cm.
 
Pytanie 2
Dotyczy: Technologii robót.

Czy inwestor ze względu na szerokość poszerzenia (25 cm) nie uważa za słuszne zmiany konstrukcji podbudowy z tłuczniowej o gr. 25 cm na podbudowę z chudego betonu o tej samej grubości, wykonywanej razem z ławą krawężnikową.

 
Odpowiedź:

Dopuszcza się zmianę konstrukcji podbudowy z tłuczniowej (25cm) na podbudowę z chudego betonu (25 cm) wykonywanej razem z ławą podkrawężnikową.


Z poważaniem

Zaakceptowano decyzją
 dyrektora Zarządu Dróg
 Powiatowych w Piasecznie

 inż. Antoniego Kobusa

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-07-02 15:21:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-07-02 15:24:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959799