☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 26.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyniku postępowania - termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej na okna PCV oraz drzwi wejściowych w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Konstancin-Jeziorna, 03.07.2008 r.

 
 

Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Potulickich 1, zawiadamia o wyniku postępowania o zamówienia publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

termomodernizację – wymianę stolarki okiennej na okna PCV oraz drzwi wejściowych w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

W postępowaniu tym złożono cztery oferty:

 
Lp
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto w zł
Liczba punktów
1.
LOG-BUD Sp. z o.o.
Ul. Pułtuska 110
05-140 Serock
225.025,16
-------
2.
Lubelska Fabryka Okien
PERFEKT
Ul. Mełgiewska 99
20-234 Lublin
108.069,55
100
3.
SPECTRUM Sp. z o.o.
Ul. Ceramiczna 4
20-150 Lublin
 
127.565,42
84
4.
FPHU Łukasz Płocica
Okna i Drzwi z PCV i ALU

37-565 Roźwienica- Bystrowice 164

133.961,57
80
 

Na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania wykluczono LOG-BUD Sp. z o.o. – Wykonawca nie wniósł wadium.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę LUBELSKIEJ FABRYKI OKIEN PERFEKT, ul. Mełgiewska 99, 20-234 Lublin za kwotę 108.069,55 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-07-03 14:29:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-07-04 10:48:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959625