☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa chodnika we wsi Orzeszyn, Gm. Piaseczno

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

 

oznaczenie sprawy 29/KDM/2008     

Sprawa: Budowa chodnika we wsi Orzeszyn, Gm. Piaseczno

Tryb: Przetarg nieograniczony
 

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 7 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Kwota oferty brutto
Suma punktów
1

Fal-Bruk B.B.Z Falenta Spółka Jawna

Ul.Sarabandy 42
02-868 Warszawa
1.441.824,63 zł
86,48
2

Roboty Drogowe Brukarskie

Ul.Konstytucji 3 Maja 2, lok. 103

05-300 Mińsk Mazowiecki
1.357.872,90 zł
91,83
4

Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych „MARGOT”

Ul.Pasaż Ursynowski 11

02-784 Warszawa
1.460.113,23 zł
85,40
5

Przedsiębiorstwo Usługowo – Remontowe „EWBUD” Działki Suskowolskie 9B, 26-670 Pionki

1.247.011,79 zł

100
6
„Jar-Pol” S.A,

Ul.Grenadierów 8/25,

04-062
1.783.214,42 zł
69,93
 
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 5, przedstawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Remontowe „EWBUD” Działki Suskowolskie 9B, 26-670 Pionki, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

 

 Jednocześnie zamawiający informuje wszystkich uczestników postępowania o odrzuceniu oferty:

Numer 3, firmy: M.T.J. – M.T BOGACCY, Nowa Wola, ul. I.Krasickiego 170A

05-500 Piaseczno, Oferta w/w firmy zostaje odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655).

 

Uzasadnienie: treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 
Oraz
 

oferty numer 7, firmy: ATMAN S.A, Kotorydz, Piaseczyńska 16, 05-555 Tarczyn

Oferta w/w firmy zostaje odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655).

 

Uzasadnienie: treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 
Zaakceptowano decyzją dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-07-15 15:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-07-15 15:33:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959799