Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont instalacji kanalizacji deszczowej przy pawilonie nr 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego.

Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/10/08.

Nazwa zadania: remont instalacji kanalizacji deszczowej przy pawilonie nr 4 i 5

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:

Lista wybranych wykonawców:
 
HYDRO-MAX
Usługi Budowlano-Sanitarne
Jarosław Jasek
ul. Piłsudskiego 7A
05-530 Góra Kalwaria

Uzasadnienie wyboru: oferta przedstawiająca najniższą cenę i spełniająca wszystkie wymagania SIWZ

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------
HYDRO-GAZ
Mariusz Murawski
05-091 Ząbki
ul. Chłopickiego 2

Liczba pkt. W kryteriu cena: 85,77

Usługi Ogólnobudowlane „WILBUDREM”
03-465 Warszawa
ul. Skoczylasa 10/12 m 35

Liczba pkt. w kryterium cena: 88,54

HYDRO-MAX
Usługi Budowlano-Sanitarne
Jarosław Jasek
ul. Piłsudskiego 7A
05-530 Góra Kalwaria

Liczba pkt. w kryterium cena: 100
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-07-17 08:51:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-07-17 08:52:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki