☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont chodnika przy drodze Nr 2854W Rembertów - Cieśle, gm. Tarczyn

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

oznaczenie sprawy 31/KDM/2008     

Sprawa:Remont chodnika przy drodze Nr 2854W Rembertów - Cieśle, gm. Tarczyn

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 3 oferty, złożone przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Kwota oferty brutto
Suma punktów
1
ATMAN s.a

Kotorydz, ul. Piaseczyńska 16,

05-555 Tarczyn
285.975,74 zł
84,24
2
„FAL-Bruk”
B.B.Z. Falenta Sp.j
Ul.Sarabandy 42
02-868 Warszawa

240.920,11

100
3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontower „EWBUD”

Ewelina Kościuk – Fol

Działki Suskowolskie 9 B

26-670 Pionki

294.627,56 zł
81,77
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 2, przedstawiona przez „FAL-Bruk” B.B.Z. Falenta Sp.j, Ul.Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-07-21 12:56:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-07-21 12:58:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3961287