Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Żytniej w Wólce Kosowskiej (droga powiatowa nr 3104W), gm. Lesznowola

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80

tel. (022) 756-24-82

 
oznaczenie sprawy 33/KDM/2008     

Sprawa:Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Żytniej w Wólce Kosowskiej (droga powiatowa nr 3104W)

Tryb: Przetarg nieograniczony
 

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 3 oferty, złożone przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Kwota oferty brutto
Suma punktów
1
Urban Media Ewa Urban
Al.Niepodległości 13/73
02-653 Warszawa
 
103090,00 zł
76,92
2

Usługi Projektowe Piotr Wilczewski

Ul.Łukowa 4/58
04-113 Warszawa
 
79300,00
100
3

Przedsiębiorstwo Usług drogowych

Marek Kowieszko

37-700 Przemyś, Ostrów 292

 

128100,00 zł     

61,90
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 2, przedstawiona przez: Usługi Projektowe Piotr Wilczewski,Ul.Łukowa 4/58 04-113 Warszawa, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-07-21 14:28:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-07-21 14:30:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki