☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 26.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Polnej w Wólce Kosowskiej, Gm. Lesznowola (droga powiatowa Nr 2860W)

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

 
oznaczenie sprawy 34/KDM/2008     

Sprawa:Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Polnej w Wólce Kosowskiej, Gm. Lesznowola (droga powiatowa Nr 2860W)

Tryb: Przetarg nieograniczony
 

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 3 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Kwota oferty brutto
Suma punktów
1

Urban Media Ewa Urban

Al.Niepodległości 13/73

02-653 Warszawa
 
72590,00 zł
67,22
2
Usługi Projektowe Piotr Wilczewski
Ul.Łukowa 4/58
04-113 Warszawa

48800,00 zł

100
3

Przedsiębiorstwo Usług drogowych

Marek Kowieszko

37-700 Przemyś, Ostrów 292

 
 
 64660,00 zł
75,47
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 2, przedstawiona przez: Usługi Projektowe Piotr Wilczewski, Ul. Łukowa 4/58

04-113 Warszawa, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-07-21 14:43:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-07-21 14:44:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959625