Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont nawierzchni i chodnika - ul. Kasztanowa w Jeziórku i ul. Długa w Ustanowie, Gm. Prażmów

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

 
oznaczenie sprawy 30/KDM/2008     

Sprawa:Remont nawierzchni i chodnika - ul. Kasztanowa w Jeziórku i ul. Długa w Ustanowie, Gm. Prażmów

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 5 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Kwota oferty brutto
Suma punktów
1

„Fedro” sp. z o.o.

Ul.Kolejowa 1

08-445 Osieck
1.125.975,94 zł
88,60
2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

i Mostów Sp.z o.o.

ul.Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

1.049.328,10 zł
95,08
3
„FAL-BRUK”
B.B.Z. Falenta Sp. j
Ul.Sarabandy 42
02-868 Warszawa
 997.706,61 zł
100
4

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „Drotech”

Ul.Warszawska 211/2

05-300 Mińsk Mazowiecki

(do korespondencji inny adres)

1.128.847,98 zł
88,38
5

Przedsiebiorstwo Robót Inzynieryjno-Drogowych W Grójcu Sp. z o.o., Al.Niepodległości 22

05-600 Grójec
1.052.564,76 zł
94,78
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 3, przedstawiona przez :FAL-BRUK” B.B.Z. Falenta Sp. j, Ul.Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-07-21 15:14:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-07-21 15:18:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki