☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Nr 2850W na odc. od ul. Dworcowej do ul. Bobrowieckiej, Gm. Piaseczno i Lesznowola

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Nr 2850W na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Bobrowieckiej, Gm. Piaseczno i Lesznowola
Tryb: Przetarg nieograniczony
 

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 3 oferty, złożone przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Kwota oferty brutto
Suma punktów
1
Urban Media Ewa Urban
Al.Niepodległości 13/73
02-653 Warszawa
 197.640,00 zł
100
2

Usługi Projektowe Piotr Wilczewski

Ul.Łukowska 4/58

04-113 Warszawa

-------------------------
 
-------------------------
3

Przedsiębiorstwo Usług drogowych

Marek Kowieszko

37-700 Przemyś, Ostrów 292

 219.600,00 zł
90
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 1, przedstawiona przez: Urban Media Ewa Urban, Al. Niepodległości 13/73, 02-653 Warszawa, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert

(cena-100%) i uzyskała 100 punktów.                                             

Jednocześnie zamawiający informuje wszystkich uczestników postępowania o odrzuceniu oferty: Numer 2, firmy: Usługi Projektowe Piotr Wilczewski, Ul. Łukowska 4/58, 04-113 Warszawa, Oferta w/w firmy zostaje odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655).

Uzasadnienie: treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

Uzasadnienie zostanie wysłane do powyższego oferenta osobnym pismem.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-08-01 11:59:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-08-04 09:30:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959799