Ogłoszenie - wynajem kaplicy Pro Morte położonej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

OGŁOSZENIE
z dnia 29.08. 2008 roku

w sprawie wynajmu Kaplicy Pro Morte

położonej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii


Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz.2603 z 2004 roku z późn. zm.)

Powiat Piaseczyński - Dom Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii  informuje, iż przeznacza do wynajmu na okres do 3 lat:

Budynek Kaplicy Pro Morte położony na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1 o pow. 58 m2 (Nr KW VII – 102482).

Wynajmowana nieruchomość wykorzystywana będzie przez Najemcę wyłącznie na cele do tego przeznaczone.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w terminie od dnia 29 sierpnia 2008 roku do dnia 19 września 2008 roku oraz ogłoszono w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.bip.piaseczno.pl

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert do Domu Pomocy Społecznej do sekretariatu do dnia 19 września 2008 roku.

Informacje w sprawie najmu lokalu można uzyskać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii lub pod numerem telefonu 0-22 72-72-374

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-09-01 09:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-09-01 09:18:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki