Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont chodnika przy drodze 2826W Ustanów - Kędzierówka, gm. Prażmów

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82


oznaczenie sprawy 36/KDM/2008     

Sprawa: REMONT CHODNIKA - PRZY DRODZE NR 2826 USTANÓW - KĘDZIERÓWKA

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 3 oferty, złożone przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Kwota oferty brutto
Suma punktów
1
„Jar-Pol” S.A,

Ul.Grenadierów 8/25,

04-062 Warszawa
888 732,18 zł
73,65
2

P.I.B. „Drotech” Dariusz Kin

Ul.Warszawska 211/2,

05-300 Mińsk Mazowiecki

654.508,49 zł

100
3

Fal-Bruk B.B.Z Falenta Spółka Jawna

Ul.Sarabandy 42

02-868 Warszawa

1265517,59 zł
-------------------------
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 2, przedstawiona przez : P.I.B. „Drotech” Dariusz Kin, Ul. Warszawska 211/2, 05-300 Mińsk Mazowiecki, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.                                             

Jednocześnie zamawiający informuje wszystkich uczestników postępowania o odrzuceniu oferty:

Numer 3, firmy: Fal-Bruk B.B.Z Falenta Spółka Jawna, Ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa. Oferta w/w firmy zostaje odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655).

Uzasadnienie: treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

Uzasadnienie zostanie wysłane do powyższego oferenta osobnym pismem.                                                                                                    

                                          

Zaakceptowano decyzją dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Inż. Antoniego Kobusa
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-09-09 09:37:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-09-09 09:41:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki