☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedź na pytanie i modyfikacja SIWZ - remont drogi powiatowej nr 2841W - ul. Dawidowskiej od ul. Postępu do ul. Wróbelka w Zgorzale, gm. Lesznowola

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
tel./fax. (022) 756-24-80

05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82

Piaseczno 23.09.2008
KDM.343-Ł.J-145/ 2989 /2008
 
Szanowni uczestnicy
postępowania
 

DOTYCZY: REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2841W - UL. DAWIDOWSKIEJ OD UL. POSTĘPU DO UL. WRÓBELKA W ZGORZALE, GM. LESZNOWOLA

postępowanie nr 22/KDM/2008

Modyfikacja

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie zapytania.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie:

Po dokonaniu wizji w Terenie stwierdzono liczne zapadnięcia nawierzchni po budowanej kanalizacji. Czy wykonawca w swojej wycenie powinien uwzględnić wymianę gruntu. Jeśli tak to w jakiej ilości i w której pozycji kosztorysowej należy ująć wycenę. 

Zamawiający odpowiada:

 
W pozycji kosztorysowej należy dodać następujący punkt:
 
 
45
 
 
 
 
 

 Wymiana gruntu nad istniejącym kanałem deszczowym na grunt przepuszczalny

 
 
 
 
420
 
 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować jako modyfikację SIWZ zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami). 

Ponadto zamawiający informuje że termin otwarcia pozostaje bez zmian.

 
Zaakceptowano decyzją

dyrektora Zarządu Dróg

Powiatowych w Piasecznie

inż. Antoniego Kobusa

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-09-23 15:53:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-09-23 16:01:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959799