☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedź na zapytanie w przetargu na remont ul. Starochylickiej wraz z odwodnieniem (od ul. Dworskiej do ul. Sielskiej), Chylice, gm. Piaseczno

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80

tel. (022) 756-24-82

DOTYCZY: REMONT UL.STAROCHYLICKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM (OD UL. DWORSKIEJ DO UL.SIELSKIEJ)

 
postępowanie nr 39/KDM/2008

Odpowiedź na pytanie

 

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie zapytania.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

 
Pytanie:
 

Prosimy o odpowiedź, czy infrastruktura towarzysząca budowie oczyszczalni ścieków tj. wykonanie wjazdów, asfaltowych dróg dojazdowych będzie uznana za spełnienie wymogu zawartego w punkcie 3.3 SIWZ jako odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi Zamówienia?

 

Zamawiający odpowiada:

 
Tak.

Zaakceptowano decyzją
dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Piasecznie

inż. Antoniego Kobusa

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-10-02 09:51:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-10-02 10:12:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959799