☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont drogi powiatowej nr 2841W - ul. Dawidowskiej od ul. Postępu do ul. Wróbelka w Zgorzale, gm. Lesznowola

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82


Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 6 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Kwota oferty brutto
Suma punktów
1
Budownictwo Drogowe Jarpol S.A
Ul. Grenadierów 8/25
04-062 Warszawa
Netto:   884.620,00
Brutto: 1.079.236,40
89
2
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp.z o.o.
ul.Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
Netto: 783.007,88
Brutto: 955.269.61
100
3
„FAL-BRUK”

B.B.Z. Falenta Sp. jawna

Ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa
 
Netto: 884.262,00
Brutto: 1.078.799,64
89
4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

POL-AQUA S.A
Ul.Dworska 1
05-500 Piaseczno

Netto:   1.063.447,04

Brutto: 1.297.405,39
74
5
Strabag Sp. z.o.o.
Ul. Brechta 7
03-472 Warszawa
Netto:   864.044,60
Brutto: 1.054.134,41
91
6

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „Drotech”

Ul. Warszawska 211/2

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Netto:   1.021.618,57

Brutto: 1.246.374,66
77
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 2, przedstawiona przez : Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.  


Zaakceptowano decyzją dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-10-03 08:40:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-10-03 08:44:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3961287