Wykonanie koncepcji na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od granicy gminy Konstancin ? Jeziorna (ul. Śniadeckich) do ul. Skolimowskiej.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki