☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont ul. Starochylickiej wraz z odwodnieniem (od ul. Dworskiej do ul. Sielskiej), Chylice, gm. Piaseczno

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

 
oznaczenie sprawy 39/KDM/2008     
Sprawa: REMONT UL. STAROCHYLICKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM (OD UL. DWORSKIEJ DO UL.SIELSKIEJ)
Tryb: Przetarg nieograniczony
 

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 3 oferty, złożone przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Kwota oferty brutto
Suma punktów
1
Fal-Bruk B.B.Z Falenta Spółka Jawna
Ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa
 
 
735.149,19
100
2
Wodrol s.a
Ul. Handlowa 3
35-959 Rzeszów
1.296.970,07
57
3
„Jar-Pol” S.A,

Ul. Grenadierów 8/25,

04-062 Warszawa
1.007.710,26
73
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 1, przedstawiona przez :FAL-BRUK” B.B.Z. Falenta Sp. j, Ul. Sarabandy 42,

02-868 Warszawa, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

 

Zaakceptowano decyzją dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-10-13 12:00:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-10-13 12:03:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3961287