☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 26.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Unieważnienie postępowania - remont chodnika przy drodze powiatowej - ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej, gmina Piaseczno

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. 756-24-80
tel. 756-24-82
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, informuje, iż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na:

 

REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ -UL.GOŚCINIEC W WOLI GOŁKOWSKIEJ, GMINA PIASECZNO

 (postępowanie nr 40/KDM/2008)

                                      

Cena najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W zaistniałej sytuacji, zgodnie z art. 93 ust.4 Ustawy Prawa zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), zwanej dalej Ustawą;

 Zamawiający unieważnia postępowanie.
 

Ponadto Zamawiający informuje o wykluczeniu z postępowania  wykonawcy: BADROG Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sławomir Baran, 05-507 Słomczyn, Ul Wilanowska 217. na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4  ustawy oraz informuje ze w związku z powyższym jego oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Uzasadnienie: Wadium zostało złożone po terminie.

W związku z powyższym, na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie wzywa Wykonawców do uzupełnienia brakujących w ofertach dokumentów oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących braków w przedstawionych ofertach.
 

Zaakceptowano decyzją dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Inż. Antoniego Kobusa
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-10-27 09:30:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-10-27 09:34:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959625