☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 26.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2008/2009

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2008/2009, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród niżej wymienionych:

W zadaniu I
1) ROL-BUD-SERWIS Sp. z o.o. ,Ustanów, ul. Parkowa 2 B, 05-540 Zalesie Górne
l.p.
        Jednostka sprzętowa
Cena jednostkowa netto
Cena jednostkowa brutto
A.
Akcja czynna :
 
 
14,40 zł/km
 
 
15,41 zł/km
 
A1. Zwalczanie śliskości
 
    (piaskarka)
 
A2. Odśnieżanie (płużenie)
 
15,70 zł/km
 
16,80 zł/km
 
    (nośnik + pług)
 
A3. Zwalczanie śliskości i odśnieżanie
 
16,80 zł/km
 
 
 
 
 17,98 zł/km
 
 
 
 
  
 
                             SUMA POZYCJI A1-A3:
     46,90 zł
   50,19  zł
B.
Akcja bierna
 
28,00 zł/godz
 
34,16 zł/godz
 
(sprzęt transportowy z piaskarką i pługiem)
 
Wybrano ofertę firmy:

1) ROL-BUD-SERWIS Sp. z o.o. ,Ustanów, ul. Parkowa 2 B, 05-540 Zalesie Górne

Suma punktów 98 + 2 = 100

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 
 
W zadaniu II
1) Transport Drogowy Mirosław Tadzik. Ul. 22 Lipca 7, 05-504 Złotokłos
l.p.
        Jednostka sprzętowa
Cena jednostkowa netto
Cena jednostkowa brutto
A.
Akcja czynna :
 
 
12,00 zł/km
 
 
12,84 zł/km
 
A1. Zwalczanie śliskości
 
    (piaskarka)
 
A2. Odśnieżanie (płużenie)
 
13,00 zł/km
 
13,91 zł/km
 
    (nośnik + pług)
 
A3. Zwalczanie śliskości i odśnieżanie
 
14,00 zł/km
 
 
 
 
14,98 zł/km
 
 
 
 
  
 

                             SUMA POZYCJI A1-A3:

     39,00 zł
     41,73 zł
B.
Akcja bierna
 
25,00 zł/godz
 
30,50 zł/godz
 
(sprzęt transportowy z piaskarką i pługiem)
 
Wybrano ofertę firmy:

1) Transport Drogowy Mirosław Tadzik. Ul. 22 Lipca 7, 05-504 Złotokłos

Suma punktów 98 + 2 = 100

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów 100 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 
 
Zaakceptowano decyzją dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-10-30 08:21:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-10-30 08:27:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959625