☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyniku postępowania (unieważnienie) - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania dla dwóch hal magazynowych - Zarząd Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. 756-24-80
tel. 756-24-82
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, informuje, iż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania dla dwóch hal magazynowych (postępowanie nr 42/KDM/2008)

 

Cena najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W zaistniałej sytuacji, zgodnie z art. 93 ust.4 Ustawy Prawa zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), zwanej dalej Ustawą,

Zamawiający unieważnia postępowanie.
 

W związku z powyższym, na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie wzywa Wykonawców do uzupełnienia brakujących w ofertach dokumentów oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących braków w przedstawionych ofertach.

 
 
Z poważaniem
 
Zaakceptowano decyzją dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-11-04 08:50:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-11-04 08:54:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959799