☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa koparko-ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

 
DOTYCZY: „Dostawa koparko-ładowarki”

postępowanie nr 45/KDM/2008

Tryb: Przetarg nieograniczony
 

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 2 oferty, złożone przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Kwota oferty brutto
Suma punktów
1

3W Maszyny Budowlane sp. z o.o.

Ul.Jana Olbrachta 94 A
01-102 Warszawa
Brutto: 280.600,00
84.82
2

INTRAC POLSKA Sp. z o.o.

Ul.Baletowa 16
02-867 Warszawa
Brutto: 237.990,00
100
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 2 przedstawiona przez: INTRAC POLSKA Sp. z o.o., Ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

 
Z poważaniem
 

Zaakceptowano decyzją dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-11-04 11:05:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-11-04 11:10:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959799