Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont posadzki w kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria, 06.11.2008r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/19/08.

Nazwa zadania: remont posadzki w kuchni.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1 informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
TURKUS
Jacek Ułanowicz
Biała Woda 50D
16-402 Suwałki
 

Uzasadnienie wyboru: oferta przedstawiająca najniższą cenę i spełniająca wszystkie wymagania SIWZ

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------
TURKUS
Jacek Ułanowicz
Biała Woda 50D
16-402 Suwałki
cena oferty brutto – 122 836 zł

Liczba pkt. w kryteriu cena: 100.00

 
TARGET Sp. z o. o.
Ul. Targowa 55
90-323 Łódź
cena oferty brutto – 170 023 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 72.25
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-11-13 08:30:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-11-13 08:31:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki