☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 26.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2805W - ul. Literatów w miejscowości Obory, gm. Konstancin-Jeziorna

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

 

DOTYCZY: REMONTU CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ -NR 2805W UL.LITERATÓW W MIEJSCOWOŚCI OBORY Gm. KONSTANCIN-JEZIORNA

postępowanie nr 41/KDM/2008

Tryb: Przetarg nieograniczony
 

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 5 ofert, złożone przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Kwota oferty
Suma punktów
1
„Granar” Sp. z.o.o.
Ul. Sady Żoliborskie 3/137
01-770 Warszawa
Netto:
197.743,50
 Brutto:
241.247,01
87.36
2
„FAL-BRUK”

B.B.Z. Falenta Sp. j

Ul.Sarabandy 42

02-868 Warszawa

Netto:
181.054,00
 Brutto:
220.885,88
95.42
3

Przedsiębiorstwo Usługowo – Remontowe „EWBUD” Działki Suskowolskie 9B, 26-670 Pionki

Netto:
203.668,00
 Brutto:
248.474,96
84.82
4
„Badrog”                 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Sławomir Baran

Ul. Wilanowska 217

05-507 Słomczyn
 Netto:
172.764,00
 Brutto:
210.772,08
100
5

„Kopbud” Robert Traczyk

Sieczychy 56
07-211 Długosiodło
Netto:
185.804,59
 Brutto:
226.681,60
92.98
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 4 przedstawiona przez : „Badrog”, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sławomir Baran, Ul. Wilanowska 217, 05-507 Słomczyn, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.        

 

Jednocześnie zamawiający informuje wszystkich uczestników postępowania o odrzuceniu oferty numer 1, firmy „Granar” Sp. z.o.o., Ul. Sady Żoliborskie 3/137, 01-770 Warszawa, oferta w/w firmy zostaje odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655).

 

Uzasadnienie: Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny.

 

Uzasadnienie zostanie wysłane do powyższego oferenta osobnym pismem.

 

Oraz:  oferty numer 5, firmy: „Kopbud” Robert Traczyk Sieczychy 56, 07-211 Długosiodło,

oferta w/w firmy zostaje wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), Prawo zamówień publicznych oraz informuję że w związku z powyższym jego oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 

Uzasadnienie: Nie zostały złożone dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków stawianych przez Zamawiającego.

 

Uzasadnienie zostanie wysłane do powyższego oferenta osobnym pismem.

 

Zaakceptowano decyzją dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-11-13 09:45:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-11-13 09:51:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959625