Wybór najkorzystniejszej oferty - dostawa koparko-ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

DOTYCZY: „Dostawa koparko-ładowarki”

postępowanie nr 45/KDM/2008

Tryb: Przetarg nieograniczony
 

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 2 oferty, złożone przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Kwota oferty brutto
Suma punktów
1

3W Maszyny Budowlane sp. z o.o.

Ul. Jana Olbrachta 94 A
01-102 Warszawa
Brutto: 280.600,00
84.82
2

INTRAC POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Baletowa 16
02-867 Warszawa
Brutto: 237.990,00
Odstąpienie
od umowy
 

Zamawiający informuje że firma: INTRAC POLSKA Sp. z o.o., ul. Baletowa 16,  02-867 Warszawa, która przedłożyła najkorzystniejszą ofertę odstąpiła od podpisania umowy.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawieart. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655). wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia jej ponownej oceny. Zamawiający wybiera ofertę numer 1 firmy: 3W Maszyny Budowlane sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94 A, 01-102 Warszawa, która w związku z powyższym staje się najkorzystniejsza ofertą i uzyskuje sumę 84.82 punktów.

 

Zaakceptowano decyzją dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Inż. Antoniego Kobusa
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-11-18 15:50:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-11-18 15:54:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki