Odpowiedź na zapytanie do siwz z dnia 28.11.2008 r. w postępowaniu przetargowym na Wykonanie remontu pomieszczeń Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego przy ulicy Staszica 19 w Piasecznie

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki