Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup masy mineralno-bitumicznej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

DOTYCZY: Zakup masy mineralno-bitumicznej

postępowanie nr 51/KDM/2008

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 3 oferty, złożone przez następujących Wykonawców:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Kwota oferty
Suma punktów
1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwo Warszawa

Zakład Robót Drogowych
Spółka z o.o.
Ul. Białołęcka 231,
03-253 Warszawa
Netto:
537.500,00
Brutto:
655.750,00
86,05
2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno –Drogowych w Grójcu spółka z o.o.

Al. Niepodległości 22

05-600 Grójec
Netto:
467.500,00
Brutto:
570.350,00
98,93
3
„FAL-BRUK” B.B.Z. FALENTA
Sp. jawna

Ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa

Netto:
462.500,00
Brutto:
564.250,00
100
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 3 przedstawiona przez „FAL-BRUK” B.B.Z. FALENTA Sp. jawna, Ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, - oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

 
 
Z poważaniem
 
Zaakceptowano decyzją dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-12-08 14:18:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-12-08 14:23:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki