☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 26.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa bielizny pościelowej i materiału na podkłady dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/22/08
Nazwa zadania: dostawa bielizny pościelowej i materiału na podkłady

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Zadanie nr 1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

BRITANNICA

Marek Fosiewicz

ul. Malczewskiego 25

26-600 Radom

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ oraz przedstawiająca najniższą cenę.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 10.12.2008r,.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Zadanie nr 2 – unieważniono Art. 93 ust. 1 pkt. 2 – nie złozono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu

 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Lp.
 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 
Nr oferty
 
Cena netto
 
Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

 
 
 
1.
 

Przedsiębiorstwo Prod.Handlowe

HANTOM

Tomasz Remiszewski

ul. Rzeźbiarska 78/80

04-620 Warszawa

 
 
 
 
1
 
 
 
Zadanie nr 1

     48 638,20 zł

 
 
 

Zadanie nr 1

59 338,60 zł
 
 
 
-
 
 
2.
 
 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

BRITANNICA

Marek Fosiewicz

ul. Malczewskiego 25

26-600 Radom

 
 
 
2
 
 
Zadanie nr 1
36 489,86 zł
 
 
Zadanie nr 1

44 517,64 zł

 
 
-
 
 
3.
 
BERTAX PUPH

Bereś Renata

ul. Waryńskiego 14

58-260 Bielawa

 
 
3
 
 
Zadanie nr 1
60 833,10 zł
 
 
Zadanie nr 1
60 833,10 zł
 
 
-
 
 
4.
 
 
ELA

Elżbieta Skiba

ul. Literacka 16

01-864 Warszawa

 
 
4
 
 
Zadanie nr 1
46 906 zł
 
Zadanie nr 2
12 992 zł
 
 
 
Zadanie nr 1
57 225,32
 
Zadanie nr 2
15 850,24 zł
 
 
 
-
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
 
Środki ochrony prawnej
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
 
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-12-09 13:32:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-12-09 13:34:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959625