☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa mebli dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dn. 03.12.2008r.

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/24/08.
Nazwa zadania: dostawa mebli.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1 informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:

Sklep Meblowy EDIT
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13
05-530 Góra Kalwaria
 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
 
Nr oferty
 
Cena netto
 
Cena brutto

Liczba pkt. w kryterium cena

 
 
1.
 
Sklep Meblowy EDIT
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13
05-530 Góra Kalwaria
 
 
 
1
 
 

149 350 zł

 
 
 
182 207 zł zł
 
 
100.00
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-12-09 15:07:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-12-09 15:09:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959799