☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Unieważnienie postępowania - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli wraz z decyzjami

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82                                                                                                                                                                                      

 
postępowanie nr 37/KDM/2008
dotyczy postępowania przetargowego na:

 Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:

  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • decyzji – pozwolenia wodnoprawnego,

dla przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W)

 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2008, Nr 171, poz. 1058) Zamawiający informuje o unieważnieniu  wyżej wymienionego postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92 ust.1 uPzp, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta, złożona przez:

1)      Konsorcjum firm:

ROBIMART Pracownia Projektowa – lider konsorcjum

OPACZ KOLONIA
Ul. Łąkowa 11
05-816 Michałowice

BIURO INŻYNIERSKIE JMP Mariusz Jaciubek – partner konsorcjum

Ul. Kopernika 10/79
05-800 Pruszków

Cena oferty nr 1 przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z tym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie przetargowe zostaje unieważnione.

 
Zaakceptowano decyzją dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-12-10 12:19:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-12-10 12:21:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959799