☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo-materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w 2009 oraz 2010 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82


DOTYCZY: Bezpośredniej stałej ochrony fizycznej bazy sprzętowo-materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w 2009 oraz 2010 r.

postępowanie nr 50/KDM/2008

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 5 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Suma punktów
1
RONT sp. z o.o.
Ul. Belgradzka 4 m.28
02-793 Warszawa
100
2
Agencja Ochrony Kowalczyk sp.j
Ul. Tuwima 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
80,96
3
OCHRONA-GOT s.c
T.R. GRĘDA, A.JANUŁA
Ul. Stołeczna 89
05-860 Płochocin
95,53
4
„Securitypol” sp.z o.o.
Ul. Jana Pawła II 24 lok. 11
05-500 Piaseczno
90,22
5

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „HL HNOX” sp. z o.o.

Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa
84,76
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 1 przedstawiona przez : RONT sp. z o.o. Ul. Belgradzka 4 m.28, 02-793 Warszawa,

 - oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.        


Zaakceptowano decyzją dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-12-17 08:24:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-12-17 08:27:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3961287